Corrected asymptotics for a multi-server queue in the Halfin-Whitt regime

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

77 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijEurandom
Aantal pagina's35
StatusGepubliceerd - 2007

Publicatie series

NaamReport Eurandom
Volume2007059
ISSN van geprinte versie1389-2355

Citeer dit