Correct and efficient antichain algorithms for refinement checking

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

43 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Correct and efficient antichain algorithms for refinement checking'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen