Core-Shell Encapsulation of Salt Hydrates into Mesoporous Silica Shells for Thermochemical Energy Storage

Alexandr Shkatulov (Corresponding author), Rick Joosten, Hartmut Fischer, Henk Huinink

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Core-Shell Encapsulation of Salt Hydrates into Mesoporous Silica Shells for Thermochemical Energy Storage'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen