Core nonemptiness of stratified pooling games: a structured markov decision process approach

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

58 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Core nonemptiness of stratified pooling games: a structured markov decision process approach'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Zaken en Economie

Engineering en materiaalwetenschappen