Copulas in QTL mapping

B. Basrak, C.A.J. Klaassen, M. Beekman, N.G. Martin, D.I. Boomsma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Copulas in QTL mapping'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Mathematics