Copper–rubber interface delamination in stretchable electronics

J.P.M. Hoefnagels, J. Neggers, P.H.M. Timmermans, O. Sluis, van der, M.G.D. Geers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

32 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Copper–rubber interface delamination in stretchable electronics'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen