Copper reduced defective TiO2 nanoparticles with enhanced visible light photocatalytic activity

Dongdong Ning, Hehe Wei, Gang Ou, Ruoyu Zhang, Hui Wu (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Copper reduced defective TiO2 nanoparticles with enhanced visible light photocatalytic activity'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry

Chemical Engineering

Material Science