Copolymers by radical polymerization containing phosphorescent iridium(III) complexes

C. Ulbricht, C.R. Becer, A. Winter, U.S. Schubert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)593-594
TijdschriftPolymer Preprints
Volume48
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2007

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Copolymers by radical polymerization containing phosphorescent iridium(III) complexes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit