Copolymer composition control by means of semicontinuous emulsion copolymerization

G.H.J. van Doremaele, H.A.S. Schoonbrood, J. Kurja, A.L. German

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

46 Citaten (Scopus)
174 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Copolymer composition control by means of semicontinuous emulsion copolymerization'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemical Engineering