CoPIRIDE : new technical expertise relating to the anionic polymerisation of 1,3-Butadiene

S Schulze, B. Cortese, M.H.J.M. Croon, de, V. Hessel, E. Klemm

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

43 Downloads (Pure)

Samenvatting

Abstract only
Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the 8th European Congress on Chemical Engineering (ECCE-8), 25-29 September 2011, Berlin, Germany
StatusGepubliceerd - 2011

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'CoPIRIDE : new technical expertise relating to the anionic polymerisation of 1,3-Butadiene'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit