CoPIRIDE : anionic polymerisation of 1,3-butadiene in a continuous flow setup

S Schulze, B. Cortese, M.H.J.M. Croon, de, V. Hessel, E. Klemm

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the 8th European Congress of Chemical Engineering (ECCE-8), 25-29 September 2011, Berlin, Germany
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit