Coping under pressure : employing emotion regulation strategies to enhance performance under pressure

Y.A. Balk, A. Adriaanse, D.T.D. Ridder, de, C. Evers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

30 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Coping under pressure : employing emotion regulation strategies to enhance performance under pressure'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen