Coordination of voltage regulation in active networks

H.P. Nguyen, J.M.A. Myrzik, W.L. Kling

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

37 Citaten (Scopus)
256 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Coordination of voltage regulation in active networks'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen