Coordination of interpersonal privacy in mediated communication

N.A. Romero Herera

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

433 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Industrial Design
Begeleider(s)/adviseur
  • Feijs, Loe M.G., Promotor
  • Bouwhuis, Don, Promotor
  • Markopoulos, Panos, Co-Promotor
Datum van toekenning22 sep 2008
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-1389-5
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit

Romero Herera, N. A. (2008). Coordination of interpersonal privacy in mediated communication. Technische Universiteit Eindhoven. https://doi.org/10.6100/IR637591