Coordination in muscle activity during simple movements

J. Vredenbregt, G. Rau

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)73-76
  TijdschriftIPO Annual Progress Report
  Volume6
  StatusGepubliceerd - 1971

  Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Coordination in muscle activity during simple movements'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit