Coordination in hinterland transport chains : a major challenge for the seaport community

M.R. Horst, van der, P.W. Langen, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

209 Citaten (Scopus)
14 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Coordination in hinterland transport chains : a major challenge for the seaport community'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Economics, Econometrics and Finance