Coordination control of complex machines

J.C.M. Baeten, D.A. Beek, van, J. Markovski, L.J.A.M. Somers

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademic

    5 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Coordination control of complex machines'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen