Coordinated distributed supervisory control

R. Su, J.H. Schuppen, van, J.E. Rooda

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

    52 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Coordinated distributed supervisory control'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen