Coopetition: a systematic review, synthesis, and future research directions

Ricarda B. Bouncken, Johanna Gast, Sascha Kraus, Marcel Bogers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

220 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Coopetition: a systematic review, synthesis, and future research directions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie