Cooperative R&D and firm performance

R.A. Belderbos, M.A. Carree, B. Lokshin

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

947 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Cooperative R&D and firm performance'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Economics, Econometrics and Finance