Cooperative End-to-end and Lateral Hydrogen-Bonding Motifs in Supramolecular Thermoplastic Elastomers

H. Kautz, D.J.M. Beek, van, R.P. Sijbesma, E.W. Meijer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

202 Citaten (Scopus)
5 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Cooperative End-to-end and Lateral Hydrogen-Bonding Motifs in Supramolecular Thermoplastic Elastomers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen