Cooperative coexistence of heterogeneous wireless sensor networks

O. Carhacioglu

Onderzoeksoutput: ScriptiePd Eng Thesis

34 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Begeleider(s)/adviseur
  • Nabi, Majid, Begeleider
  • Zand, Pouria, Externe begeleider, Externe Persoon
Datum van toekenning28 mrt 2018
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
StatusGepubliceerd - 28 mrt 2018

Bibliografische nota

PDEng thesis.

Citeer dit