Cool schools for hot suburbs : models for affordable and environmentally responsive schools in Nairobi, Kenya

R.J. Dierkx

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
TijdschriftAfrican Symposium : an Online Journal of the African Educational Research Network
Volume3
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit