Convolutions of heavy tailed random variables and applications to portfolio diversification and MA(1) time series

J. Geluk, L. Peng, C.G. Vries, de

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

  12 Citaten (Scopus)
  71 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Plaats van productieEindhoven
  UitgeverijEurandom
  Aantal pagina's22
  StatusGepubliceerd - 2000

  Publicatie series

  NaamReport Eurandom
  Volume2000001
  ISSN van geprinte versie1389-2355

  Citeer dit