Convex minimization over Z^2

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Convex minimization over Z^2'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen