Convex minimization over Z^2

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

We present an algorithm for minimizing a convex function over all integer vectors in the plane. This problem generalizes both the nearest lattice vector problem and the integer programming problem in the plane.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)53-56
TijdschriftOperations Research Letters
Volume39
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Convex minimization over Z^2'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit