Conversion of a typewriter for typing on paper tape

F.F. Leopold, H.S. Fuchs

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)140-
  TijdschriftIPO Annual Progress Report
  Volume1
  StatusGepubliceerd - 1966

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Conversion of a typewriter for typing on paper tape'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit