Conversations with expert users in music retrieval and research challenges for creative MIR

H.K.G. Andersen, Peter Knees

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
39 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Conversations with expert users in music retrieval and research challenges for creative MIR'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen