Convergence of the stochastic mesh estimator for pricing American options

A.N. Avramidis, H. Matzinger

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

  61 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Plaats van productieEindhoven
  UitgeverijEurandom
  Aantal pagina's18
  StatusGepubliceerd - 2001

  Publicatie series

  NaamReport Eurandom
  Volume2001015
  ISSN van geprinte versie1389-2355

  Citeer dit