Convergence of the stochastic mesh estimator for pricing American options

A.N. Avramidis, H. Matzinger

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

72 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijEurandom
Aantal pagina's18
StatusGepubliceerd - 2001

Publicatie series

NaamReport Eurandom
Volume2001015
ISSN van geprinte versie1389-2355

Citeer dit