Convergence of Residential Gateway technology: analysis of evolutionary paths

F.T.H. Hartog, den, M. Balm, C.M. Jong, de, J.J.B. Kwaaitaal

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Convergence of Residential Gateway technology: analysis of evolutionary paths'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen