Convenient synthesis of 3,4-bis(alkylthio) thiophenes

F.F. Goldoni, B.M.W. Langeveld-Voss, E.W. Meijer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

42 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Convenient synthesis of 3,4-bis(alkylthio) thiophenes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen