Convective heat transfer coefficients at windward building facades: CFD simulations and new generalized expressions

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Convective heat transfer coefficients at windward building facades: CFD simulations and new generalized expressions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie