Convective Concrete: additive manufacturing to facilitate activation of thermal mass

D. de Witte, U. Knaack, M.L. de Klijn-Chevalerias, R.C.G.M. Loonen, J.L.M. Hensen, G. Zimmermann

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelpeer review

17 Citaten (Scopus)
51 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Convective Concrete: additive manufacturing to facilitate activation of thermal mass'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Sociale wetenschappen

Aarde en milieuwetenschappen

Medicijnen en Levenswetenschappen