Controlling tissue engineered heart valve geometry by using predefined inserts during culture

B. Sanders (Uitvinder), S. Loerakker (Uitvinder), A. Driessen - Mol (Uitvinder), S. Hoerstrup (Uitvinder), F.P.T. Baaijens (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

36 Downloads (Pure)

Samenvatting

Various inserts, called shapers and spacers, are provided for controlling tissue engineered heart valve (TEHV) leaflet geometry during culture. These inserts will prevent TEHV leaflet retraction during culture, be able to control the leaflet geometry during culture, enable culturing TEHV leaflets with a larger coaptation area, control the height of the coaptation area, maintain TEHV leaflet curvatures, and/or enable possibilities to culture TEHV leaflets in open configuration.
Originele taal-2Engels
OctrooinummerWO2015044190
IPCA61F 2/24
Prioriteitsdatum27/09/13
StatusGepubliceerd - 2 apr 2015

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Controlling tissue engineered heart valve geometry by using predefined inserts during culture'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit