Controlling the spatial distribution of solubilized compounds within copolymer micelles

Alessandro Ianiro (Corresponding author), Álvaro González García, Stefan Wijker, Joseph P. Patterson, A. Catarina C. Esteves, Remco Tuinier

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
61 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Controlling the spatial distribution of solubilized compounds within copolymer micelles'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen