Controlling the selectivity in the Fischer-Tropsch synthesis using foam catalysts: An integrated experimental and modeling approach

Alejo Aguirre, Esther Scholman, John van der Schaaf, M. Fernanda Neira d'Angelo (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Controlling the selectivity in the Fischer-Tropsch synthesis using foam catalysts: An integrated experimental and modeling approach'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen

Aarde en milieuwetenschappen