Controlling the optoelectronic properties and structural organization of diketopyrrolopyrrole polymers via specialized design motifs

Pieter Jan Leenaers

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

126 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Janssen, René A.J., Promotor
  • Wienk, Martijn M., Co-Promotor
Datum van toekenning15 jan. 2021
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5186-6
StatusGepubliceerd - 15 jan. 2021

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit