Controlling spontaneous and stimulated emission in coupled optical cavities

Daniele Pellegrino

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

72 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • Fiore, Andrea, Promotor
  • Gómez Rivas, Jaime, Promotor
Datum van toekenning11 feb 2020
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-640-2040-3
StatusGepubliceerd - 11 feb 2020

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit