Controlling magnetic skyrmion nucleation with Ga+ ion irradiation

Mark C.H. de Jong (Corresponding author), Bennert H.M. Smit, Mariëlle J. Meijer, Juriaan Lucassen, Henk J.M. Swagten, Bert Koopmans, Reinoud Lavrijsen (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
44 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Controlling magnetic skyrmion nucleation with Ga+ ion irradiation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Material Science

Physics