Controlling LEP/SPS accelerator equipment

R. Reinds, H.P.A. Hermans, P.D.V. Stok, van der, F.L. Chevrier

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

An object-oriented design for the distributed computer control system of the LEP/SPS rings is presented. A generic high energy physics design is presented that is inherited by a concrete design for the beam loss monitors subsystem.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)39-43
TijdschriftIEEE Transactions on Nuclear Science
Volume43
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1996

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Controlling LEP/SPS accelerator equipment'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit