Controlling and sensing light on a chip using nanophotonics

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

292 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • Fiore, Andrea, Promotor
  • van der Heijden, Rob W., Co-Promotor
Datum van toekenning22 jun. 2020
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5005-0
StatusGepubliceerd - 22 jun. 2020

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit