Controlled texturization of PTFE using the post-discharge of a scanning RF He/O2 plasma torch

J. Hubert, T. Dufour, C.Y. Duluard, E.A.D. Carbone, N. Vandencasteele, F. Reniers

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the 20th International Symposium on Plasma Chemistry (ISPC 20), 24-29 July 2011, Philadelphia, USA
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit