Controlled release of a model vaccine by nanoporous ceramic microneedle arrays

M.A. Boks, W.W.J. Unger, S. Engels, M. Ambrosini, Y. Van Kooyk, R. Luttge

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

18 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Controlled release of a model vaccine by nanoporous ceramic microneedle arrays'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen