Controlled photocatalytic aerobic oxidation of thiols to disulfides in an energy efficient photomicroreactor

Y. Su, A. Talla, V. Hessel, T. Noel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

29 Citaten (Scopus)
7 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Controlled photocatalytic aerobic oxidation of thiols to disulfides in an energy efficient photomicroreactor'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Chemistry

Chemical Engineering