Control unit for two-dimensional robot

Eric Retraint

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

208 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
Aantal pagina's78
StatusGepubliceerd - 1988
Extern gepubliceerdJa

Publicatie series

NaamTH Eindhoven. Afd. Werktuigbouwkunde, Vakgroep Produktietechnologie : WPB
VolumeWPA0542

Bibliografische nota

Stageverslag Universite de Technologie de Compiegne, France.

Citeer dit