Control system and control means to be used in such a control system, and a correlation system

G. Schootstra (Uitvinder), M. Steinbuch (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

Originele taal-2Engels
OctrooinummerEP 0737331 (A1)
StatusGepubliceerd - 16 okt 1996

Citeer dit