Control perspective on synchronization and the Takens-Aeyels-Sauer reconstruction theorem

H.J.C. Huijberts, T. Lilge, H. Nijmeijer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)4691-4694
TijdschriftPhysical Review E: Statistical, Physics, Plasmas, Fluids, and Related Interdisciplinary Topics
Volume59
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit