Control over extremely large magnetoresistance in boron-doped silicon

J.J.H.M. Schoonus, F.L. Bloom, W. Wagemans, G. Malinowski, J.T. Kohlhepp, H.J.M. Swagten, B. Koopmans

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelSTW-5901 Spintronics, User Committee meeting; Eindhoven (10 Oct 2007)
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit