Control-oriented models for ink-jet 3D printing

Yijie Guo, Joost Peters, Tom Oomen, Sandipan Mishra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)
9 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Control-oriented models for ink-jet 3D printing'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen