Control optimization for a low-cost flywheel module

K. Berkel, van, T. Hofman, B.G. Vroemen, M. Steinbuch

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

10 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Control optimization for a low-cost flywheel module'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen